• Phạm Chí Ngoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   01695179912
  • Email:
   phamchingoan@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: